Боёк менен Knight

Кичи жазгырма. Аракеттерге барчу 24 боёк менен Knight. Бул Arcanum, укугун алып келгенде, абдан тез жана өтө активдүү катышып жатат. Бул үчүн, алдын ала аллергия бар окуп улантуу →

өлүм

Жазгырма. Аракеттерге барчу 13. Death. Бул Arcanum которуу эмес, денелик өлүм менен синоним болуп саналат. бир аягы көрүнүп турган этабы болуп саналат окуп улантуу →

Ырым-эркек жыныстык организмден жогорулатуу

Айрыкча, адамдар менен чарчоо үчүн сунуш кылынган, табиттин жоголушу, listlessness же сезимдерге чыгышы менен кээ бир кооптонгон көйгөй. Items зарыл: - банан 1 - 1 бычак - чакан куураган chillies окуп улантуу →

күйүп Witch

күйүп Witch

он бешинчи жана он жетинчи кылымдагы Europe болгон ортосунда жыйындын менен шартталган кыймылдын натыйжасында, күйүп Witch болжолдонгон 40.000 60.000 окуп улантуу →